ZÁZNAM: Projekt Barnahus má pomôcť deťom, ktoré sa stali obeťami násilia
PREHRAŤ

ZÁZNAM: Projekt Barnahus má pomôcť deťom, ktoré sa stali obeťami násilia

Pozrite si záznam.

Bratislava 4. júna (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravuje národný projekt Barnahus. Pomôcť má deťom a dospievajúcim, ktorí sa stali obeťami alebo svedkami trestných činov. Centrá vzniknú v Komárne, Rimavskej Sobote, Rožňave a Prešove. Predpokladané náklady sú 32 miliónov eur, projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ. MPSVR SR o tom informovalo v utorok.

"Na Slovensku zatiaľ obdobný projekt nemáme. Tento model sa snaží zmierniť ťažkú situáciu, v ktorej sa dieťa nachádza. Podporuje jednotný postup a koordináciu relevantných účastníkov, ako sú polícia, prokuratúra, súdna medicína, pediatria a ďalší, aby sa ich práca vzájomne doplňovala bez duplicitných krokov," uviedol štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš.

Cieľom projektu Barnahus je zaistiť, aby deti a dospievajúci, ktorí boli vystavení rôznym typom zneužívania a trestným činom, dostali primerané posúdenie, liečbu a podporu pod jednou strechou. Barnahus, v preklade Dom pre deti, je určený pre deti a dospievajúcich vo veku od 3 do 18 rokov. Navrhnutý je tak, aby sa predišlo opakovanému vypočúvaniu detí rôznymi agentúrami na rôznych miestach, čo môže byť pre dieťa traumatizujúce. Zároveň pod jednou strechou budú k dispozícii terapeutické služby, ako aj poradenstvo a podpora pre rodiny, priblížilo MPSVR.

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS), ktoré je gestorom Národnej stratégie Detstvo bez násilia pre všetky deti, začalo prvé kroky na vybudovanie služby Barnahus.

"Názor detí je pre nás dôležitý. Aj preto sme organizovali stretnutia, na ktorých mali práve deti možnosť vyjadrovať svoje predstavy o tom, ako zlepšiť bezpečnosť v inštitúciách a zabezpečiť dostatočný komfort pri komunikácii s nimi. Práve ich intuitívny pohľad zhmotňuje do veľkej miery model Barnahus," priblížila riaditeľka NKS Mária Vargová.

Barnahus miesta vzniknú v Komárne, Rimavskej Sobote, Rožňave a Prešove. Pri výbere lokalít rezort práce zohľadnil štatistické údaje Ministerstva vnútra SR, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zameral sa aj na to, kde podobné služby najviac chýbajú.

Vybudovanie Barnahus miest je súčasťou národného projektu Budovanie/zriaďovanie domov komplexnej pomoci pre deti zažívajúce násilie. Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko.

Model Barnahus bol prvýkrát zavedený na Islande v roku 1998. "Jeho implementácia prebieha vo viacerých európskych krajinách vyplývajúc z Národnej stratégie Detstvo bez násilia pre všetky deti, ktorá bola prijatá uznesením vlády SR č. 594/2023," priblížil rezort práce.