ZÁZNAM: MIRRI: EÚ si musí zachovať silnú eurofondovú politiku, je to v záujme Slovenska
PREHRAŤ

ZÁZNAM: MIRRI: EÚ si musí zachovať silnú eurofondovú politiku, je to v záujme Slovenska

Pozrite si záznam.

Bratislava 30. mája (TASR) - Kohézna politika Európskej únie musí zostať pevným pilierom aj v nasledujúcom období, pričom eurofondy sa majú čo najviac priblížiť potrebám obyvateľov EÚ. Slovensko tak bude môcť z nových eurofondov využiť takmer 13 miliárd eur. Rozvoj regiónov je v záujme Slovenska, zároveň posilňuje súdržnosť EÚ. Uviedol to minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík na utorkovom samite ministrov a zástupcov deviatich krajín o budúcnosti eurofondov v Bratislave.

"Kohézna politika je základom súdržnosti EÚ, lebo pomáha znižovať rozdiely medzi členskými štátmi aj medzi regiónmi. V nasledujúcom období by eurofondy mali viac zohľadňovať potreby regiónov a mali by byť viazané najmä na investície v jednotlivých územiach. Ak má byť Európa silná, potrebujeme, aby boli silní aj jednotliví členovia, aby žiaden región nezaostával, aby ľudia vo všetkých regiónoch mali európsku kvalitu života," uviedol Balík.

Podľa ministra musí byť eurofondová politika lepšie prispôsobená na nové a nečakané výzvy. "Nie všetky európske regióny sa vyvíjajú rovnakým tempom, situáciu skomplikovali aj koronakríza, vojna na Ukrajine či nepriaznivá globálna ekonomická situácia. Členské štáty aj EÚ ako celok musia mať preto naďalej silnú ambíciu vyrovnávať regionálne rozdiely a podporovať ekonomickú, sociálnu a teritoriálnu súdržnosť," povedal Balík.

Na stretnutí sa zúčastnil aj Andrés Rodríguez-Pose, predseda Pracovnej skupiny na najvyššej úrovni, ktorú Európska komisia zriadila k téme ďalšieho smerovania eurofondov a cez videomost aj eurokomisárka Elisa Ferreira zodpovedná za oblasť eurofondov. Tie majú smerovať aj do inovácií a podpory odvetví, ktoré prinesú pre ľudí v regiónoch pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou.

Kohézna politika je najvýznamnejšia investičná politika v rámci rozpočtu EÚ. Prispieva k posilňovaniu hospodárskej, sociálnej či územnej súdržnosti v EÚ a odstraňuje nerovnosti medzi krajinami a regiónmi. Plní celoeurópske priority, akými sú v súčasnosti najmä zelená a digitálna transformácia, a s tým súvisiaca podpora priemyselných regiónov najviac zasiahnutých prechodom na klimatickú neutralitu.